Afgelopen zaterdag 1 oktober 2016 hebben wij een teamdag gehad met ons geweldige team van buurtkamer de Klop. De groep bestond zowel uit stagiaires als vrijwilligers. Samen zijn wij de teamleden van buurtkamer de Klop. Op de foto staat bijna het volledige team. Deze teamdag heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed op de hoogte is van de aanleiding en het doel van het project, de buurtkamer. Er is aandacht geweest voor ieders individuele talent en wat ieder persoon zelf wilt bijdragen aan de buurtkamer. Ook is er gezamenlijk bepaald waar de buurtkamer voor staat en wat wij met zijn allen willen bereiken. De buurtkamer staat voor: verbinding, veiligheid, positiviteit, gemeenschappelijkheid en talentontwikkeling.

De teamdag was een mooie eerste inhoudelijke sessie, waar zeker een vervolg aan gaat komen. Heb jij leuke ideeën op bovenstaande speerpunten en/of wil jij ook graag iets betekenen voor je wijk? We kunnen altijd goede teamleden gebruiken. Wij ontmoeten je graag bij ons in de buurtkamer.

Wij danken Jochem de Josselin de Jong (ondernemer) voor het leiden van deze teamdag, Licht Spicy voor het verzorgen van de catering en DOK030 voor het faciliteren van hun mooie ruimte.