Vanaf september 2014 verzorgt Stichting Uget2gether verschillende praktijkprojecten voor en in samenwerking met het ROC Midden Nederland met Project Wijk. Eén van de praktijkprojecten is ‘Project Wijk’. Dit project is ontwikkeld voor MBO (niveau 4) studenten van de opleiding Sociaal Werk. Studenten krijgen uitleg over wijkgericht werken en over Vernieuwend Welzijn. Zij leren samenwerken, sociaal onderzoek doen, projecten organiseren en ontwikkelen vaardigheden op het gebied van netwerken, jezelf presenteren en ondernemen.

Studenten starten het project met het verrichten van een wijkgericht (sociaal) onderzoek en onderzoeken ook de behoefte van wijkbewoners. Vervolgens gaan zij op basis van deze informatie een project organiseren in de wijk. Met de wijkprojecten dragen de studenten indirect bij aan het versterken van de sociale cohesie in de wijken van Utrecht en wordt er op buurtniveau ontmoetingen gecreëerd. Volg de ontwikkelingen van Project Wijk in de Nieuwssectie van onze site. Wil je meer weten over Project Wijk neem dan contact met ons op.